KOMORNIK SĄDOWY
URSZULA BORKOWSKA

Kancelaria Komornicza w Przemyślu mieszcząca się przy ulicy Mickiewicza 28. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszuli Borkowskiej istnieje od 2011 r. W kancelarii komornika sądowego wdrożone są systemy informatyczne mające za zadanie usprawnić postępowanie egzekucyjne.

EKW Pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

  • KIR Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 23 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne. Więcej informacji na stronie http://www.kir.com.pl

  • CEPIK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

  • EPU Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje "o portalu" złożenie wniosku do komornika

  • E-ZUS - ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY ZUS Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

KONTAKT Z NAMI