Sondy

Czy korzystałeś(aś) / skorzystasz z usług komornika ?
 

Witamy na stronie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszuli Borkowskiej,

Kancelarii Komorniczej w Przemyślu mieszczącej się przy ulicy Mickiewicza 28. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszuli Borkowskiej istnieje od 2011 r. Staramy się działać dynamicznie lecz zawsze z rozwagą i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Wysokie standardy wykonywania powierzonych obowiązków możliwe są do spełnienia dzięki wiedzy i doświadczeniu komornika sądowego oraz zatrudnionego w kancelarii zespołu pracowników kancelarii.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.

Do zadań nam powierzanych przez wierzycieli należy w szczególności:

  • wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych,
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik sądowy ma ponadto prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

W kancelarii komornika sądowego wdrożone są systemy informatyczne mające za zadanie usprawnić postępowanie egzekucyjne. Na wniosek wierzyciela kierowane są zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, CEPiK, Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta, Krajowej Ewidencji Podatników oraz systemu OGNIVO w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

OGNIVO
Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 23 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne. Więcej informacji na stronie http://www.kir.com.pl.

CEPIK
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

EPU – Elektroniczne postępowanie upominawcze
Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.
Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl udając się do zakładki Informacje o portalu i następnie Złożenie wniosku do komornika.

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS
Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

PESEL-NET
Jest to elektroniczna baza danych, która znacznie przyśpiesza postępowanie egzekucyjne, ponieważ wyklucza wysyłanie tradycyjnych zapytań w formie papierowej. Bezpośredni dostęp do bazy skutkuje niezwłocznym uzyskaniem danych dotyczących dłużników.

 


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Urszula Borkowska

ul. Mickiewicza 28

37-700 Przemyśl

 

tel./fax (16) 675 13 86

tel. 882 797 180

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Numer rachunku bankowego

Wpłaty w kasie kancelarii codziennie od 08:00 do 15:00 lub na rachunek bankowy komornika w:

Bank BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0237 0360

 

Kancelaria czynna :

poniedziałek 7:30 - 17:30
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Przyjęcia stron:

Komornik przyjmuje strony osobiście w poniedziedziałek w godz. od 10:00 - 14:00