Komornik Sądowy
Urszula Borkowska

Kancelaria Komornicza w Przemyślu mieszcząca się przy ulicy Mickiewicza 28. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszuli Borkowskiej istnieje od 2011 r. Staramy się działać dynamicznie lecz zawsze z rozwagą i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Wysokie standardy wykonywania powierzonych obowiązków możliwe są do spełnienia dzięki wiedzy i doświadczeniu komornika sądowego oraz zatrudnionego w kancelarii zespołu pracowników kancelarii.

W kancelarii komornika sądowego wdrożone są systemy informatyczne mające za zadanie usprawnić postępowanie egzekucyjne. Na wniosek wierzyciela kierowane są zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, CEPiK, Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta, Krajowej Ewidencji Podatników oraz systemu OGNIVO w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

 • KIR

  Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 23 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne. Więcej informacji na stronie http://www.kir.com.pl

 • CEPIK

  Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

 • EPU

  a pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl udając się do zakładki Informacje o portalu i następnie Złożenie wniosku do komornika

 • E-ZUS - elektroniczny urząd podawczy ZUS

  Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

Licytacje

Brak Licytacji.
Zajrzyj później

Kontakt z nami