Km 4185/16

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz 09:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Lokal mieszkalny składający się z 2-óch poki, kuchni, spiżarni, 1/2[…]

Km 525/18

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz 11:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Udział 5/8 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 136 o[…]

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI – KMN 2/19

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Kancelaria Komornicza w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 2019-04-30 r. o godz. 10:30 odbędzie się w kancelarii komornika w Przemyśl przy ul. Mickiewicza 28/0 w trybie przewidzianym w art. 864 i 8641kpc sprzedaż z wolnej ręki ruchomości tj. pojazdu[…]

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI – KMN 1/19

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Kancelaria Komornicza w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 2019-04-30 r. o godz. 10:00 odbędzie się w kancelarii komornika w Przemyśl przy ul. Mickiewicza 28/0 w trybie przewidzianym w art. 864 i 8641kpc sprzedaż z wolnej ręki ruchomości tj.[…]

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI – KMN 14/18

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Kancelaria Komornicza w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 2019-04-30 r. o godz. 09:30 odbędzie się w kancelarii komornika w Przemyśl przy ul. Mickiewicza 28/0 w trybie przewidzianym w art. 864 i 8641kpc sprzedaż z wolnej ręki ruchomości tj.[…]