OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI – KMN 1/19

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Kancelaria Komornicza w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 2019-04-30 r. o godz. 10:00

odbędzie się w kancelarii komornika w Przemyśl przy ul. Mickiewicza 28/0

w trybie przewidzianym w art. 864 i 8641kpc sprzedaż z wolnej ręki ruchomości tj. pojazdu mechanicznego marki Volkswagen LT31 rok prod. 1985 nr rejestr. 09465TB nr vin WV2ZZZ28ZGH004630.

Minimalna cena zbycia za w.w ruchomość wynosi 500,00 zł.

Stosownie do treści niniejszego obwieszczenia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska oferuje do sprzedaży w.w. ruchomości.

Wszystkie osoby zainteresowane kupnem w.w. ruchomości powinny złożyć w kancelarii komornika mieszczącej się w:

37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 28

ofertę zakupu w.w. ruchomości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup wszystkich oferowanych ruchomości. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, bez żadnych zewnętrznych oznaczeń wskazujących na dane osoby zainteresowanej zakupem, zawierającą oświadczenie woli przystąpienia do sprzedaży z wolnej ręki ze wskazaniem przedmiotu sprzedaży i oferowanej kwoty, która nie może być niższa niż minimalna cena zbycia ruchomości wskazana powyżej.

Ofertę kupna w.w. ruchomości można składać do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 17:30.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie zostaną przyjęte. Oferty nie zawierające w kopercie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego albo pesel) oferenta lub nie zawierające stosownego oświadczenia woli, w tym ceną niższą niż minimalna będą odrzucane.

Dokumentacja foto w.w ruchomości znajduje się w aktach sprawy, wobec powyższego wgląd do akt możliwy jest w kancelarii komornika. Ruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku przy Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie Zaczernie 187 po uprzednim zgłoszeniu.

 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika zostanie dokonane otwarcie kopert i publiczne obwieszczenie o wyborze oferty z najwyższą ceną nabycia.

Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy K O M O R N I K
Magdalena Skop Paweł Skalniak Urszula Borkowska