OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI – KMN 1/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 2019-06-12 r. o godz. 10:00 odbędzie się w kancelarii komornika w Przemyśl przy ul. Mickiewicza 28 pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł. L.p. prot. ruchomości[…]

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI – KMN 3/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Kancelaria Komornicza w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 2019-06-12 r. o godz. 09:00 odbędzie się w kancelarii komornika w Przemyśl przy ul. Mickiewicza 28/0 w trybie przewidzianym w art. 864 i 8641kpc sprzedaż z wolnej ręki ruchomości tj. silnika Mercedes rok prod. 2014 z zeszlifowanym nr[…]

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI – Km 38/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia  że w dniu 30 lipca 2019 r. o godz 9:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: udział o wielkości 1/2 we własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/2 oraz działkę nr 267/3 o[…]

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – Km 5809/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia  że w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu sala nr 203 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego obejmującego: Lokal mieszkalny składający się z : POKÓJ – 2, KUCHNIA – 1,[…]

O B W I E S Z C Z E N I E O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – KM 3385/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia  że w dniu 09 lipca 2019 r o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu sala nr 9 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A  nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki + WC wraz z przynależną piwnicą nr 27[…]

O B W I E S Z C Z E N I E O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 2365/17

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia  że w dniu 09 lipca 2019 r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu sala nr 9 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Przemyśl, przy ul. Tuwima 1/7 posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr PR1P/00073811/0 w Sądzie Rejonowym w PRZEMYŚL.[…]