OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI – Km 38/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia  że w dniu 30 lipca 2019 r. o godz 9:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: udział o wielkości 1/2 we własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/2 oraz działkę nr 267/3 o[…]