Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – Km 9/18

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 września 2019 r. o godz 12:00 w sali nr 103 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Lokal mieszkalny położony w Przemyśl, przy ul. Mickiewicza 73/2 posiadająca[…]

0 komentarzy

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 5/8 W NIERUCHOMOŚCI – Km 525/18

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13 września 2019 r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu sala nr 103 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Udział 5/8 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 136[…]

0 komentarzy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI – Km 38/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia  że w dniu 30 lipca 2019 r. o godz 9:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: udział o wielkości 1/2 we własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/2 oraz działkę nr 267/3 o[…]

0 komentarzy